Var finns eleverna i det systematiska kvalitetsarbetet?

Allmänna lärar- och pedagogspåret, Grundskola, Gymnasieskola

2017-10-31 14:15 – 15:00

SAL 3

Hur arbetar vi för att få en systematik i kvalitetsarbetet? Hur skapar vi delaktighet och ansvar hos alla medarbetare i processen? Och framförallt – hur får vi in eleverna i det systematiska kvalitetsarbetet? På S:t Petri gymnasieskola i Malmö har vi byggt en modell, med avstamp i forskning och anpassad för vår verksamhet, där elevernas röster visar vägen. Vi följer utvecklingsarbetet genom skolans alla nivåer. Såväl personal som elever blir delaktiga, och kvalitetsarbetet blir en pågående lärandeprocess istället för en mätning vid varje läsårsslut.