Undervisning i matematik med fokus på förmågor

I läroplanen för matematik står det att undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla fem olika förmågor (sju på gymnasiet). Däremot framgår det inte hur detta ska gå till, annat än att undervisningen ska innehålla varierade arbetsformer och arbetssätt. I denna workshop presenteras undervisningsmetoder för att fokusera på två av förmågorna – problemlösning och begrepp – med hjälp av digital teknik. Denna workshop är lämplig för lärare på högstadiet och gymnasiet.

Fokusområden

SETT SYD Master Class