Undervisa hjärnsmart - konkreta klassrumstips

Allmänna lärar- och pedagogspåret, Grundskola, Gymnasieskola

2017-10-31 13:00 – 13:45

SAL 3

Vår föreläsning handlar om hur du kan undervisa hjärnsmart med utgångspunkt i en del grundläggande principer om hur hjärnan fungerar. Vi ger dig konkreta klassrumstips för att effektivisera undervisningen genom att bygga broar mellan pedagogik (vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet) och neurovetenskap. Berätta för dina elever om den formbara hjärnan och hur man lär, så att de både kan välja lämpliga strategier, ta kontroll över och äga sitt eget lärande.