Att möta traumatiserade barn

Allmänna lärar- och pedagogspåret, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap

2017-10-30 13:00 – 13:45

SAL 3

Många barn och ungdomar tvingas uppleva svåra saker, alltifrån att ut­sättas för våld eller brist på omsorg till att befinna sig i en krigssituation. Behovet av traumakunskap och förståelse för hur trauma påverkar ett barn eller en ungdom är mer aktuellt än någonsin. För dig som möter dessa barn och ungdomar kan ett traumamedvetet förhållningssätt vara avgörande för att göra skillnad. Traumamedveten omsorg (TMO) är ett forskningsbaserat förhållningssätt för vuxna som möter traumatiserade barn och unga i vardagen. Föreläsning i TMO ger såväl kunskap om trauma och traumats påverkan på barnet som konkreta verktyg för att kunna möta barnen på ett adekvat sätt.