Transparent men absolut inte osynlig – om skolledarskap och mod

Styrnings- och ledningsspåret

2018-10-19 11:00 – 12:00

SAL Styrning & ledning

En rektor förväntas vara närvarande, tydlig, modig, lyhörd och transparent. Skapa förutsättningar och hålla budget. Ingela talar om den omöjliga ekvationens trots allt möjliga lösning. För att klara skolans uppdrag krävs passion och professionalitet i vardagspraktiken, och en kultur där vi vågar pröva, misslyckas och lära nytt. Hur skapar man den?