Think globally, act locally! Hur använder vi närområdet som motiv för lärande.

Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-17 14:00 – 14:45

Sal 3

Under föreläsningen presenteras projektet Trelleburgo. Ett 3-årig prisat projekt som har engagerat ca. 200 elever att skriva autentiska digitala och multimodala texter från närområden som har blivit den största informationskälla på spanska om staden Trelleborg. Jag berättar om idén och hur man går tillväga för att engagera eleverna i ett värdeskapande projekt som sätter deras närmiljö på en global arena. Viktiga koncept i föreläsningen är: informationsteknik, källkritik, digitalkompetens, kulturarv och språkutveckling.