Teskedsorden

Utställarscenen

2017-10-31 13:30 – 13:50

Kan ett digitalt spel främja tolerans och öka empati?

APPropå rasism är en upplevelsebaserad spel-app utvecklad för att utmana fördomar och normer. Spelet är baserat på ungdomars upplevelser av rasism i sin vardag och riktar sig till elever i åldern 13-19 år. Appen ger förslag på hur vi kan reagera och agera när vi hör eller ser rasism och visar konsekvenserna av våra val. Teskedsorden, som tillsammans med Anna Lindh-stiftelsens svenska nätverk och Mångkulturellt centrum arbetar med appen, berättar hur ett digitalt spel kan användas för att motverka och förebygga rasism.

 

Talare: Irupé Pozo Graviz, Projektledare Teskedsorden