TAKE A BREAK – 5 min to Reload and Recreate

Pausa och ladda om med taktil kreativitet – själv eller i grupp.

Det är i det okända och helt oväntade materialen som den verkliga kreativiteten föds. Carin Hernqvist från återSKAPA – en centrum för kreativt återbruk, design och utbildning i Malmö – ger sin syn på kreativitet och tillhandahåller okonventionella material perfekta för att ladda om när tankarna kört fast. Eftersom materialen är andra än dem man vanligtvis råkar på är de helt utan värdeladdning eller förförståelse, vilket ger goda möjligheter att släppa prestigen och låsa upp kreativiteten. Roligt, enkelt och utmanande för alla!
www.aterskapamalmo.se

SETTdate