Stressrelease – att bli fri från stress i sitt arbete

Styrnings- och ledningsspåret

2018-10-19 13:00 – 14:00

SAL Styrning & ledning

För att lyckas väl med ett arbetet som, skolledare så måste man ge sig själv goda förutsättningar. Linas föreläsning kombinerar aktuell forskning med praktiska tips på övningar, egen reflektion och verktyg för vardagen, såväl organisatoriska som individuella.
Lina kommer belysa vad stress egentligen är, betydelsen av återhämtning, betydelsen av sammanhang, meningsfullhet och hanterbarhet samt hur Du som skolledare på enkla sätt gör effektiv skillnad i din ibland tuffa arbetssituation.