Stopp min kropp – ett verktyg för lågstadiet

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-17 09:30 – 10:15

Sal 5

Rädda Barnen har en lång erfarenhet av att arbeta med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. 2013 släpptes materialet Stopp min kropp som är en sammanfattning om hur man som vuxen kan prata med barn om kroppen och gränser. Handboken fick en stor spridning särskilt i skolor och förskolor. 2019 fick Rädda Barnen pengar från Skolverket för att utveckla ett material som var mer riktat till lågstadiet för att arbeta djupare med detta. Materialet är nu färdigt och innehåller fem korta temafilmer med tillhörande kortlåda med fakta, frågor och aktiviteter samt en lärarhandledning. Föreläsningen handlar om bakgrunden till vikten om att arbeta med kroppen och gränser med barn i skolan samt presenterar hur man kan använda materialet i klassrummet.