Är skolledares egen digitalisering avgörande?

Styrnings- och ledningsspåret

2017-10-31 11:15 – 12:15

SAL Styrning & Ledning

”Kan robotrevolutionen, industri 4.0, vara en katalysator för skolledare att förändra sina sätt att leda lärandet i sina skolor?!”

Hur viktigt är det att skolledare aktivt visar sin egen digitalisering? Hur gestaltar skolledare sitt moderna ledarskap i förhållande till sin personal? Finns det något vi skulle kunna kalla ”flipped organisations” genom att nyttja de digitala strukturerna kring skolans organisations sätt att använda modern kommunikation? Hur kan vi genom pedagogiskt ledarskap öka graden av bildning och inte enbart fokusera på det ”mätbara”. Kan skolan ha nytta av att koppla in ingenjörsstudenter att tillsammans med lärare utforska ”robotteknik” och sätta fokus på relevant kunskap och förståelse.