Skolinnovation är vardag!

Ledarskap, Styrnings- och ledningsspåret

2018-10-18 11:00 – 12:00

SAL Styrning & ledning

Christer Holger, verksamhetschef,  delar med sig av tio konkreta vägval där hans skola har valt annorlunda innovativa vägar kring ledarskap, organisation och arbetssätt. Många föreläsare tar utgångspunkt i visioner och mål, vilket är nödvändigt att utgå ifrån, men här läggs istället fokus på vilka konkreta skillnader som dessa nya innovativa grepp faktiskt kan generera och vad de betyder för elever och lärare exempelvis en helt vanlig tisdagsmorgon.