SKOLAN SUGER!!!

Allmänna lärar- och pedagogspåret, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola

2017-10-30 14:15 – 15:00

SAL 1

En föreläsning som syftar till att inspirera, men också provocera. Med sina egna erfarenheter av att vara stämplad som en misslyckad elev i skolan lägger Morgan fokus på de första två kapitlen i LGR 11, de övergripande målen och vikten av elevnära relationer för att skapa ett kreativt klassrumsklimat som genomsyras av tillit. Just tillit och relation är ofta avgörande för att eleverna ska vilja komma till lektionerna , men också för att datorn ska vara en tillgång och inte ett problem i klassrummet, men det viktiga är inte att vi jobbar digitalt utan HUR vi gör det och framför allt VARFÖR.