Samtal i skolan - För lärande och psykisk hälsa

Allmänna lärar- och pedagogspåret, Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola

2017-10-30 13:15 – 14:00

SAL 2

Föreläsningen bygger på böckerna Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling och den nyligen utkomna, Du behövs som vuxen. En utgångspunkt är att väva ihop erfarenheter från Bris och författarens arbete som skolkurator med pedagogisk och psykologisk forskning kring vikten av samtal och relation. Inte bara för att skapa goda möjligheter till psykisk hälsa utan också för att skapa så goda möjligheter som möjligt för lärande.