Samarbetsinriktad undervisning med Kooperativt lärande

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-17 14:15 – 15:00

Sal 4

Kooperativt lärande är både ett förhållningssätt och en didaktisk verktygslåda för att integrera värdegrundsarbetet i din ordinarie undervisning. Modellen ger dig som lärare förutsättningar att genomföra ditt dubbla uppdrag både som kunskaps- och värdegrundsförmedlare. I föreläsningen får du i teori och praktik ett testa kooperativa strukturer och strategier för att skapa ett effektivare och samarbetsinriktat klassrum där eleverna lär av och med varandra. Du får också inspiration till hur du skapar en språkutvecklande, inkluderande och elevaktiv undervisning! Redan dagen efter kan du tillämpa verktygen i din undervisning!