Så lyfter vi fritidshemmen

Fritidshem, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-19 11:30 – 12:15

SAL 4

Ystads kommun valde 2013 att sätta ljuset på fritidshemmen som behövde synliggöras och utvecklas och pedagogernas yrkesroll stärkas. Cecilia Wallén, utvecklingsledare och Timmy Nilsson, lärare i fritidshem beskriver 5 år av medvetet arbete i Fritidshemmets nätverk: uppdragsfokus, kartläggning, kollegialt lärande, fortbildning, pedagogiskt ledarskap, grupputveckling, digitala verktyg. Vad har #gilla_våga_dela haft för betydelse? Hur syns ledorden kvalitet och utveckling i praktiken? Vad är nästa steg?