Projekt- och temabaserat lärande - hur inspirerar vi eleverna?

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-16 13:00 – 13:45

Sal 3

Från skolbänken till arbetslivet på en vecka

En central fråga är hur vi på bästa sätt stödjer eleverna att göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Eleverna arbetar bland annat med CV och jobbansökningar. Veckan avslutas med fiktiva anställningsintervjuer under medverkan av inbjudna gäster från olika yrkesområden, som eleverna aldrig träffat tidigare. Genom denna process skapas en förståelse för hur det går till att planera för en framtida yrkesbana och eleverna får pröva på en realistisk intervjusituation.
Kom och låt dig inspireras av en framåtblickande föreläsning tillsammans med Birgitta Sigeman och Charlotta Janhall.

Hur skapar vi samarbete och likvärdighet i en upplevelsebaserad lärmiljö?

I ett spelprojekt har Svaneskolan satsat på att utveckla lärmiljön med digitala utmaningar i en upplevelsebaserad kontext. Hur kan det digitala utmana och utveckla inlärningssituationerna? Hur kan vi utveckla sambedömning, samarbete, likvärdighet samt tillgänglighet i ett och samma projekt?
Välkommen att lyssna och inspireras i denna föreläsning med Lisa Lönn Hopper.

Obs, detta föreläsningspass innehåller två föreläsningar!