Programmering och digitala verktyg i matematikundervisningen

Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-16 13:00 – 13:45

Sal 4

Vad bör jag som lärare tänka på när jag lyfter in programmering och digitala verktyg i matematikundervisningen?
Välkommen på ett seminarium med Skolverket där didaktiken är i fokus!