Poesi med kraft att förändra världen

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-16 15:30 – 16:15

Sal 1

Inspireras och bli medskapare i Sustainable Poetry; ett globalt samsande projekt som ger hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i undervisningen och lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid.
I föreläsningen presenterar lärare, speciallärare och skolbibliotekarier kreativa inkluderande lärmiljöer och moderna poesimetoder som engagerar och stimulerar kreativitet, kommunikation, kritiskt tänkande och kollaboration, vilket alla är nyckelkompetenser för livslångt lärande. Genom konkreta undervisningsexempel framträder demokratiska arbetssätt som bidrar till ett meningsfullt lärande. Läs mer om projektet: https://sustainablepoetry.se