Påverka med kod

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-17 11:00 – 11:45

Sal 4

Vad kan programmering tillföra undervisningen för att visualisera och diskutera samhällsutmaningar och globala mål? Hur kan elever använda programmering för att jobba med teman som miljö och klimat, undervisning för alla, eller jämlikhet och jämställdhet? Att programmera är så mycket mer än själva kodandet – det handlar om problemlösning, kreativitet och att förverkliga idéer tillsammans med andra. Vilka förmågor och egenskaper är det som eleverna vinner på att programmera? Hur kan de användas för att lösa små och stora utmaningar och för att få eleverna att känna att de kan påverka samhället till det bättre?