Parkgömmet – ett forskningsbaserat lärospel mot grooming.

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-16 14:15 – 15:00

Sal 4

Parkgömmet är ett digitalt verktyg inom ramen för läroplanens digitaliseringskrav, som ger skolan redskap för att samtala med barn 8 – 10 år om grooming, gränssättning och rättigheter. Spelet baseras på unik forskning av autentiska chattloggar mellan barn och förövare vid Högskolan i Skövde. Metodmaterialet har utarbetats av experter inom barnrätt, pedagogik och psykologi. Tillsammans med det lärarledda efterföljande samtalet är syftet med spelet att det ska bidra till att öka barns riskmedvetenhet på nätet med fokus på grooming. Föreläsningen belyser såväl brottligheten som presenterar det kostnadsfria spelet.