Nyanländas lärande i matematik

Allmänna lärar- och pedagogspåret, Grundskola, Gymnasieskola

2017-10-30 10:00 – 10:45

SAL 5

Matematikundervisningen ser inte likadan ut i hela världen. Detta kan ställa till problem i matematikundervisningen för elever med rötter i ett annat land än Sverige om läraren inte är medveten om hur kulturstyrd matematiken är. Det är viktigt att den undervisande läraren tar extra hänsyn till språket, både vad gäller språkanvändning och språkinnehåll. Hur ska nyanlända ta till sig matematikundervisningen? Hur kan du lyckas med problemlösning med elever som ännu inte har det svenska språket och hur kan du arbeta språkstödjande?