Nyanlända barn - en tillgång i förskolan

Nyanlända barn har samma behov som alla andra barn: De behöver känna tillhörighet, trygghet och sammanhang och de behöver få bekräftelse på att deras styrkor och förmågor ses som värdefulla. För pedagogerna kan det dock krävas lite extra planering för att nå dit.
Maria Wångersjö är journalist och författare och har i år utkommit med boken ”Nyanlända i förskolan – barnets bästa mottagande”. Hon kommer att prata om bemötande, språk, kartläggning och familjesamverkan – och hur de nyanlända barnen kan bli en tillgång som berikar hela förskolan.

Fokusområden

Allmänna lärar- och pedagogspåret, Förskola