Neurolärarskap – Hur mår Sveriges viktigaste hjärnor?!

Allmänna lärar- och pedagogspåret, Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola

2017-10-30 11:30 – 12:15

SAL 4

Nutidens paradox är att hjärnforskningen går framåt i rasande takt. Hjärnor i kreativt samarbete blir allt viktigare både i skolans värld och i samhället. Trots detta sliter vi ut våra hjärnor i en aldrig tidigare skådad takt och olika former av psykosocial ohälsa sprider sig både bland skolledare, lärare och elever.

Vår hjärna är fantastiskt men väldigt dåligt anpassad till dagens samhälle och teknik. Genom är förstå grundkonstruktionen bättre och vilka motriktade krafter som finns, kan vi skapa en bättre arbetsmiljö och även förståelse för vad som händer i elevernas hjärnor.