När dokumentationen stannar i skärmen

Förskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-19 11:15 – 12:00

SAL 1

Digitala resurser ger oss i förskolan fantastiska möjligheter att på olika sätt dokumentera vår verksamhet och barnens processer genom gemensamma plattformar, foto och film. Fantastiska möjligheter som också skapat en hel del dilemman kring den pedagogiska praktiken där barnen kan bli objekt i dokumentationen snarare än ett subjekt. Hur kan vi skapa tillgänglighet och förbindelser mellan den digitala dokumentationen och barnens egna lärprocesser?