Mitt flerspråkiga klassrum

Flerspråkighet, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-19 10:15 – 11:00

SAL 2

Elever från olika länder och kulturer möts i Camillas klassrum, ett klassrum där mångfald och flerspråkighet är normen. Ett klassrum där inkludering och interkulturellt förhållningssätt är utgångspunkten baserat på aktuell forskning och erfarenhet. Hur lär man sig ett nytt språk? Vad säger forskningen kring transspråkande och hur kan jag som lärare använda mig av det i mitt klassrum? Goda relationer, höga förväntningar och en strukturerad undervisning är några av de byggstenar Camilla lyfter fram som framgångsfaktorer i klassrummet.