s

Mindset, hjärnan och inlärning

Allmänna lärar- och pedagogspåret, Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola

2017-10-30 15:45 – 16:30

SAL 2

Här tittar vi närmre på konceptet mindset. Med mindset menas vår attityd kring vår egen inlärningsförmåga och möjligheterna vi har att påverka denna. Denna attityd har visats påverka skolprestation, hantering av motgångar och slutförande av krävande uppgifter. Som tur är vet vi nu att vi kan påverka elevernas mindset positivt genom att lära dem om hur inlärning går till i hjärnan. Under föreläsningen ges exempel på hur detta kan göras konkret i klassrummet.