Medkänslans pedagogik- så får vi trygga individer och lugna grupper

Allmänna lärar- och pedagogspåret, Förskola, Förskoleklass

2017-10-31 15:30 – 16:15

SAL 1

Stökiga barngrupper och stressade vuxna som famlar efter snabba lösningar och ”en lugn stund”. Yttre krav och inre förväntningar som staplas på varandra leder lätt till upplevelsen av en krävande vardag. För både barn och vuxna. Är det dags att dra i nödbromsen och fokusera mer på trygghet, medkänsla och lugn som grund för barns lärande och utveckling?
För att få barn att fungera bra tillsammans med öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar behöver de stöd att utveckla några grundläggande färdigheter: självkännedom, empati och medkänsla. I denna föreläsning delar Maria-Pia med sig av de grundläggande tankarna inom Medkänslans pedagogik. Teori och forskning varvas med konkreta exempel och levande berättelser, humor och igenkänning.