Med världen som klassrum

Grundskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-18 11:15 – 12:00

SAL 1

Följ med Emma Nääs och hennes elever ut på en global och virtuell resa för att få verkliga mottagare, utveckla medvetna och empatiska elever och skapa en autentisk språkupplevelse genom personliga Skypemöten. Hon utforskar hur man kan använda sig av de Globala Hållbarhetsmålen i globala projekt där lärare och elever från världens alla hörn samarbetar digitalt kring frågor om Gender Equality, Climate action, Clean water, Quality Education och Innovations. Hur kan man använda Minecraft för att prata om de stora frågorna såsom flyktingkrisen och hur kan man utveckla elevers kommunikativa och digitala förmåga med hjälp av Skype ? Hur kan man skapa ett empatiskt klassrum tillsammans med digitalisering?