Matrisen – Vän eller fiende?

I skolkommissionens rapport står att läsa följande under rubriken Läroplansmål och kunskapskrav: ”Kommissionen menar att det behöver undersökas om undervisningen styrs av kursplanernas och ämnesplanernas syften eller långsiktiga mål på det sätt som avsetts eller om kunskapskrav och s.k. kunskapsmatriser kommit att i för hög grad bli styrande.”
I denna föreläsning berättar hon om hur hon synliggör lärandet och den tillhörande bedömningen för eleverna. Och frågan för henne och för åhörarna blir: är matrisen vän eller fiende – eller både och?

Fokusområden

Allmänna lärar- och pedagogspåret, Grundskola