Logiskt tänkande med hjälp av digitala verktyg

Förskola, Förskoleklass, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-16 11:00 – 11:45

Sal 1

Förskolan är just nu i en stor förändring med en ny läroplan där bland annat digital kompetens betonas. Så hur börjar man använda sig av digitala verktyg och hur tar man ytterligare några steg för att medvetet utveckla barns logiska tänkande och fantasi? Föreläsningen kommer spegla min resa från att tycka att det digitala är roligt till att vara medveten om hur tekniken kan användas i förskolan.