Livet på en pinne!

Förskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-19 14:15 – 15:00

SAL 5

Vår strävan mot en Hållbar Framtid för kropp, själ och sinne. Hur skapar vi meningsfull undervisning så barnen förstår sin värld och blir producenter för sin framtid? Vi kommer att berätta om hur vi konkret arbetat med digitalisering, självkänsla, sammanhållning och skapande. Hur vi har tagit tillvara på barnens delaktighet och inflytande över sitt lärande i ett meningsfullt sammanhang för dem.