Lätt och svårt - jämställdhet i förskolan

Allmänna lärar- och pedagogspåret, Förskola

2017-10-30 15:45 – 16:30

SAL 4

Föreläsningen kommer att beröra hur förskolans jämställdhetsarbete kan bli till, kan bli systematiskt och hållbart. Detta görs med hjälp av exempel från den nya boken ”Arbeta med jämställdhet i förskolan – med normmedveten pedagogik” (skriven tillsammans med Lisa Andersson Tengnér, Gothia 2017) och genom att presentera forskning om området. Föreläsningen kommer att visa att det både är lätt och svårt att arbeta med jämställdhet i förskolan, men framför allt att det går!