Läsförståelse genom textsamtal

Flerspråkighet, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-18 15:30 – 16:15

SAL 5

Som lärare vet vi att läsning och läsförståelse är kritiska aspekter i de flesta av skolans ämnen och kurser. Utmaningen är ännu större för elever som fortfarande håller på att utveckla svenska som sitt andraspråk. Så frågan är – hur gör vi för att förbättra våra elevers reflekterande och kritiska läsning? Svaret är: genom samtal! I mitt tal får du veta mer om varför textsamtal är en så viktig del av läsningen, hur textsamtal konkret kan genomföras, samt vilka positiva effekter den har på läsförståelsen.