Lärande organisationer för framtidens utmaningar - Att leda innovativa och lärande organisationer

Styrnings- och ledningsspåret

2018-10-18 13:00 – 14:00

SAL Styrning & ledning

Internet och de sociala kanalerna får en allt större betydelse i våra liv vilket ger oss helt nya förutsättningar och utmaningar men också nya möjligheter inom verksamhetsutveckling och lärande. När traditionell kommunikation och tidigare fungerande arbetssätt utmanas av nätverkssamhället krävs nya tankar och arbetssätt för att fortsätta bygga organisationen inifrån och etablera relationer med våra målgrupper eller och föräldrar. Även det vardagliga ledarskapet utmanas när tex skolan måste ställa om från att enbart vila på långsiktiga stabila planer till att samtidigt bygga mer innovativa kulturer och där det ständiga lärandet står i fokus.