Kunskap och verktyg för bemötande av barn som flytt i skolan

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Hälsa i en digital kontext, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-19 10:00 – 10:45

SAL 1

Under sin föreläsning kommer Ida och Charlotta att prata om vanliga reaktioner hos barn som flytt, hur det kan ta sig uttryck i skolan och om vikten av att normalisera barnets reaktioner. Vi tar vår utgångspunkt i vad barn berättar, forskning och beprövad erfarenhet och ger konkreta verktyg för bemötandet av nyanlända barn och unga i skolan.