Kreativitet och utmaning - recept för elevers framtidstro

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-17 13:00 – 13:45

Sal 5

Hur inspirerar du dina elever att känna mod, bli mer kreativa och att tro på sin egen förmåga? Kreativitet, medarbetarskap, ämnesövergripande, mod och omvärld är centrala begrepp när vi jobbar med att utveckla elevers entreprenöriella förmågor. Här får du utmana dig själv genom konkreta övningar och praktiska exempel som du kan ta med rakt in i din egen verksamhet.