Obs! INSTÄLLD p.g.a sjukdom. Kreativ design för lärande - att leda värdeskapande processer med språket i fokus

Allmänna lärar- och pedagogspåret, Grundskola, Gymnasieskola

2017-10-31 15:30 – 16:15

SAL 3

Med utgångspunkt i Kreativ design för lärande perspektivet presenteras varför och hur lärare kan arbeta systematiskt med värdeskapande lärande. Skola, arbetsliv och omvärld kopplas samman i tillgängliga lärmiljöer för att stärka elevernas språk- och kunskapsutveckling, digitala kompetens, och handlingskompetens. Att skapa värde för andra bidrar till ökad motivation och meningsfullt skolarbete. Under föreläsningen förmedlas inspirerande autentiska exempel så att lärare kan komma igång med värdeskapande lärande tillsammans med sina elever.