Kooperativt lärande  –  en helhetssyn på lärandet

Välkommen till en workshop i Kooperativt lärande – en pedagogisk modell och ett förhållningssätt till lärande som utvecklar eleverna både kunskapsmässigt och socialt. Språket och interaktionen står i centrum för lärandet och gör modellen således både språkutvecklande, inkluderande och elevaktiv. 

Kooperativt lärande har ett brett stöd i forskningen och är lätt att implementera i det du redan gör i din undervisning i allt från formativ bedömning till genrepedagogik och värdegrundsarbete utifrån LGR 11.

Är du intresserad av samarbetsinriktat lärande och vill aktivera eleverna som resurser för varandra? Vill du skapa en trygg lärmiljö för dina elever där de kan växa i sin egen takt med stöd av varandra och utvecklas socialt, kognitivt och kunskapsmässigt?

Lämna workshopen full med inspiration och med nya verktyg som ger dig ett tydligare ledarskap, ett ökat lärande, delaktighet och ett större engagemang hos eleverna. Samtidigt blir din undervisning effektivare och roligare – både för dig och för eleverna!

Fokusområden

SETT SYD Master Class