Konsten att använda bilder när du kommunicerar

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-16 11:00 – 11:45

Sal 3

Bilden, och i synnerhet den rörliga bilden, är det mest kraftfulla och använda mediet idag. Bilden som känsloförmedlare och opinionsskapare har använts i alla tider. Genom förståelse för hur bilder kommunicerar så kan vi värja oss mot propaganda och genom att själva utnyttja bildens förmåga till suggestion så kan vi uppmuntra självständigt tänkande och göra lärandet roligare.