Kommunikativt ledarskap i praktiken

Styrnings- och ledningsspåret

2017-10-30 11:15 – 12:15

SAL Styrning & ledning

Alla medarbetare behöver och vill ha en bra chef. Någon som får människor att växa, trivas, utvecklas och nå sin fulla potential. Alla chefer vill också vara den där framgångsrika och skickliga chefen som skapar långsiktiga resultat. 
Hur kan du som skolledare nå alla dessa mål?
Det krävs ett modernt ledarskap som höjer produktiviteten, stärker engagemanget och motivationen samt ökar förändringsviljan. Pär kommer att presentera en praktisk modell med fyra perspektiv och tretton moment om hur det kommunikativa ledarskapet kan lyfta chefer, medarbetare och hela organisationer till nya höjder.
Utifrån sin nysläppta bok ”Kommunikativt ledarskap i praktiken” bygger på Pärs egna erfarenheter samt forskning om ledarskap och skapar en tydlig modell för den moderna ledaren.