Källkritisk som 1-åring?

Förskola, Förskoleklass, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-17 15:15 – 16:00

Sal 3

Hur kan vi inom förskolan undervisa de yngsta barnen om ett naturvetenskapligt innehåll i en digital miljö? I vårt arbete med balans hamnar vi helt plötsligt i dubbla lärandeobjekt där det ena visar sig skapa förutsättning för det andra. Föreläsningen kommer att handla om hur de yngsta barnen kan tillägna sig ett källkritiskt förhållningssätt i en greenscreenmiljö.