Källkritik, sökkritik eller rent av självkritik?

Digital kompetens, Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-18 14:15 – 15:00

SAL 4

Professor Olof Sundin från Lunds universitet berättar om sitt forskningsprojekt ”Algoritmer och källkritik”. Projektet tar sin utgångspunkt i de senaste årens omfattande samhälleliga diskussion och debatt om algoritmer, falska nyheter, filterbubblor, alternativa fakta, desinformation, och på senare tid även propaganda.
Behöver vi tänka annorlunda kring källkritik på nätet? Vilka är källkritikens begränsningar?

Seminariet introduceras av Anette Holmqvist