Invigning av SETT SYD

Utställarscenen

2017-10-30 09:30 – 09:45

Utställarscenen

Matilda Westerman inviger SETT SYD 2017 tillsammans med samarbetspartner Lärarförbundet
och kommunpartners Simrishamn och Malmö stad.

Medverkande:
Maria Rönn, 1:e vice ordförande i Lärarförbundet
Katrin Österberg, rektor i skolområde Simrislund F-6
Anders Nilsson, enhetschef Pedagogisk Inspiration, Utbildningsförvaltningen, Malmö stad

 

Välkommen att fira in SETT SYD 2017!