Innovativ design för lärande

Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-16 13:00 – 13:45

Sal 2

När du kliver in i Marias dynamiska upplevelserum öppnas dörren till en levande skaparvärld där Critical Literacy, lärande för hållbar utveckling och digital kompetens genomsyrar helheten. Med utgångspunkt i designtänkande, berättelsen som pedagogiskt verktyg och staden som lärmiljö utmanas eleverna till kreativt samskapande i team och rustas väl för att bli aktiva medskapare i utvecklingen av framtidens hållbara samhälle.