Idrott utanför boxen

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Hälsa i en digital kontext, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-19 10:15 – 11:00

SAL 4

I ”en skola för alla” är det viktigt som pedagog att kunna stimulera alla elever oavsett nivå. Vår undervisning handlar om hur vi vänder och vrider på traditionella lektioner och försöker göra dem mycket mer intressanta för alla barn. Fokus läggs på aktivitetsnivå, nivåanpassning samt tillämpning av vår fantasi för att eleverna ska tycka om idrottsämnet. Vi pratar även om Bunkefloprojektet som startade på vår skola, där daglig fysisk aktivitet tillämpades och fortfarande tillämpas, och vinsterna med detta i idrottsämnet såväl som i de andra ämnena.