HUR undervisar du i matematik?

Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-16 09:30 – 10:15

Sal 5

För mig som matematiklärare har det varit svårt att kunna möta hela gruppen, eftersom det är en sådan kunskapsmässig spännvidd i en klass, men med Singaporemodellen känner jag att det fungerar. Min syn på matematikundervisning är helt förändrat sedan jag började undervisa enligt modellen. Jag har märkt en tydlig skillnad på elevernas kunskaper och upplever att eleverna lär sig bättre och verkligen förstår det de gör. Detta beror på flera faktorer, men en viktig del är att problemlösning står i fokus.
Med denna föreläsning vill jag dela med mig av mina tankar och erfarenheter av det arbetet och också ge dig tips, inspiration och konkreta exempel på hur du kan förändra din matematikundervisning!