Hur svårt kan det va´? Samverkan kring elevers lärande och hälsa

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Hälsa i en digital kontext, Ledarskap, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-18 11:30 – 12:15

SAL 4

Elevhälsa börjar i klassrummet- javisst, men vart tar det vägen sen? Det är lätt att det blir rundgång i arbete med elever som behöver mer än det som du ensam kan ge. Lärare till elevhälsan och tillbaka igen. Den vägen känner många igen. Hur får ni då till fungerande samverkan där ni tillsammans hittar vägen till lärande och hälsa för eleven?