Hur skapar vi förutsättningar för att kunna driva en utbildning med hög kvalitet?

Förskola, Förskoleklass, Ledarskap, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-17 11:00 – 11:45

Sal 1

Hur gör vi i vardagen för att lyckas skapa förutsättningar att organisera utbildningen så den har sin utgångspunkt i läroplanen samtidigt som den utgår från barnens behov, intresse och erfarenheter? Vilka delar skapar en helhet för att ge förutsättningar till det livslånga lärandet, en hållbar utveckling och en likvärdig förskola för alla barn?
Med tydlighet, engagemang och ödmjukhet hoppas jag kunna inspirera er till att se hur vi möter läroplanens förväntningar i kombination med kommunens vision ”Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet”.