Hur påverkar lärares yrkesetik vår roll som lärare?

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-16 11:00 – 11:45

Sal 5

Det finns idag många yttre faktorer som riskerar att påverka lärares profession och det kärnuppdrag man har utifrån lärares yrkesetik, bland annat främlingsfientlighet och den tillfälliga gymnasielagstiftningen. Att upprätthålla yrkesetikens principer är viktigt för att vidmakthålla lärarprofessionens ställning. Två av de övergripande yrkesetiska principerna är ”Eleven alltid i centrum” och ”Lärarens samhällsuppdrag”.
En princip som återfinns under ”Lärares samhällsuppdrag” är; ”Lärare arbetar i enighet med det samhällsuppdrag de fått, där det fastlagts genom demokratiska beslut och om de inte strider mot dessa yrkesetiska principer”. Hur gör man då som lärare om man uppfattar att ett demokratiskt fattat politiskt beslut strider mot den egna yrkesetiken? Syftet med seminariet är att presentera de två ovan beskrivna principernas betydelse samt att diskutera och problematisera hur de påverkar lärarens roll.